Звезда лейбла Black Star inc.- DJ Philchansky.
Residents:

  •  Zakatalov
  •  Azarro
  •  Vlasenko.